Steget före Employer Branding

förändringsbehov

Steget före Employer Branding

Antalet sena 40-talister och tidiga 50-talister som de närmsta tre till fem åren drar sig tillbaka från i många fall viktiga nyckelpositioner, skall ersättas av gruppen 80- och 90-talister som är nästan en kvarts miljon färre, vilket gör att konkurrensen om talangerna är mycket hård, och betydligt tuffare blir det.

Många företag lägger ner mycket tid och pengar på den externa kommunikationen mot målgruppen. Närvaro på universitetens och högskolornas arbetsmarknadsdagar och jobbmässor, man skapar Internship-program, bygger rekryterings-Site och profilerar sig i tidskrifter där arbetsgivare rankas och presenteras, allt med budskapet: ”vi erbjuder en mycket utvecklande och inspirerande arbetsmiljö med karriärutvecklingsplaner, coachande ledarskap, tydlig värdegrund, och stark team-känsla!”

Faktum kvarstår dock, att mycket få företag har tagit ett samlat uthålligt grepp om ledarskapet, Internkulturen och utvecklingsprogram mm, och detta genomskådar de nyanställda talangerna efter fem-sex veckor, och väljer då att gå till annan arbetsgivare.

Vi hjälper er att förebygga och undvika det problemet, samtidigt som resultatet förbättras!

Kundlogin
Producerad av ZWEBB