Sjunkande intäkter

förändringsbehov

Sjunkande intäkter

Change Management är enda vägen för bestående resultat- och effektivitetsförbättring, där även internkulturen får ett lyft som avsevärt ökar företagets Employer attractiveness.

Vår process och metodik har gett häpnadsväckande och bestående resultatutveckling åt både små företag och stora koncerner!

Förändringsskicklighet som konkurrensfördel

Många organisationer och företag befinner sig numerа i ett mer eller mindre konstant behov av förändringar. Bakgrunden till behovet är ofta ökad konkurrens, vikande lönsamhet, minskade marknadsandelar, teknologiförändringar, resursbrist på grund av nedskärningar, upprepade organisationsförändringar alternativt VD-byten etc. En fråga som vi kanske borde ställa är hur det egentligen står till med kompetens och erfarenhet när det gäller förändringsledarskap?

Varför misslyckas nio av tio förändringsprojekt?

Kundlogin
Producerad av ZWEBB