Lyftet

förändringsbehov

Lyftet

Att skapa ett uthålligt bestående och mätbart Lyft av både resultat och internkultur, handlar som sagt mycket om att involvera och engagera alla nivåer av ledare, medarbetare och speciellt informella ledare.

Processen måste dock starta med en grundlig genomlysning av organisationens styrkor och svagheter gällande kvalitet och effektivitet i  både interna och externa processer, samt att det ofrånkomligt måste börja med en äkta förändrings- och utvecklingsvilja i ledningen.

Arbetet utgår oftast ifrån värderingar och normer eftersom de påverkar internkulturen och ledarskapet mycket tydligt. Mod är alltid en viktig faktor. Modet att våga släppa på prestigen
som chef och ”åka med” på en utvecklingsresa där vi ser över allt ifrån Grundläggande Värderingar, ledarskaps- & coaching- rutiner, belöningssystem, rollbeskrivningar, tränings-/utbildningsprogram, marknadssegmentering, nyckeltalsuppföljning, kunddatabashantering, karriärutvecklingsprogram och processer.

Modet skall sen kombineras med passion och tydlighet, och stegvis löpande förändringsstöd mot de som avgör hela förändringsresan, nämligen mellancheferna/teamledarna/gruppcheferna.
Kontakta oss så berättar vi HUR.

Kundlogin
Producerad av ZWEBB