intervju

Peter

Hagström

28 år i Chefsbefattningar

Mer än 10 000 säljbesök/säljsamtal, Teamledare, Försäljningschef, Regionchef, Utbildningschef, samt Försäljningsdirektör.

Utbildat/tränat drygt 1 200 säljare och ca 700 chefer.

Start-Ups, Turnarounds och Utvecklings-projekt i 23 länder.

VD i Säljbolag och tre Konsultbolag (det största med 1300 anställda, 115 kontor och 900 MSEK oms. )

Koncernledningsfunktioner (Director Sales- & management Development) i MTG Modern Times Group, Bonnier, Swilkenbridge Group och Eniro.

Anlitad föreläsare / seminariehållare på teman som; ”Framgångsrikt Säljledarskap”, ”Förändringsprojekt”, samt ” Steget före Employer Branding” i New York, London, Singapore, Stockholm, Warszawa, Colombia och Philadelphia

Kundlogin
Producerad av ZWEBB